Fabrika Şap Kurutma

Fabrika Şap Kurutma

Fabrika şap kurutma işlemi özellikle fabrika gibi büyük cihazların kullanıldığı zeminlerde mutlak suretle yapılması gerekli olan bir işlemdir.

Fabrika şap nemi kurutma özellikle zemine uygulanan şap uygulamasının hemen ardından yapılmalıdır.

Bunun nedeni hem fabrika alanlarının güneş ışığı ile çok iç içe olmamaları hemde bu tarz yerlerde kullanılan büyük ve ağır makinelerinin zemine yaptıkları kuvvete dayalı baskı olmaktadır.

Fabrika şap nem kurutma işlemi için şap atım uygulamasının hemen ardından çalışmalara başlanmalı ve hiçbir şekilde vakit kaybedilmemelidir.

Kaybedilen her vakitte şapın kuruması daha da zorlaşacak ve şap üzerinde bulunan nem beton ile bütünleşerek ilerleyen dönemlerde betonun zayıflamasına, nemlenmesine, rutubetlenmesine ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olacaktır.

Pek çok fabrikada rastlanabilecek epoksi zeminler şap uygulaması sayesinde bu denli canlı ve uzun ömürlü olabilmektedir.

Epoksi zemin hem fabrikada kullanılacak olan cihazların kullanımı hem de zeminin temizliği için kullanılacak en uygun zemin türü olmakla birlikte görsel anlamda da parlaklılığı sayesinde sıkça tercih edilmekte olan bir zemin türüdür.

Epoksi zemini yapabilmek için sadece şap uygulamasını yapmak yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda yapılan şap uygulamasının da sağlıklı bir şekilde kurutulmasının yapılması gerekmektedir.

Şap uygulaması kurutması işlemi sağlıklı bir şekilde yapılmamış ise şap atılmış alanın üzerine ekstra bir malzeme kullanabilmek mümkün olmayacak ve şap üzerinde kalan nem bu malzemenin deforme olup kullanılamayacak duruma gelmesine neden olacaktır.

Bu sebeple kurutma işleminin son derece hassas ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kurutma işleminin yapılmasında birkaç farklı yöntem kullanılmaktadır.

Ancak bu yöntemlerin içerisinde gerçekten istenilen kuruluğu elde edebilmek için kullanılması gereken şap kurutma cihazı ile kurutma yöntemi olmalıdır.

Diğer yöntemler şapı derinlemesine değil sadece yüzeysel olarak kurutmakta olduğundan dolayı, şapın derinlerinde bulunan nem kurutulamamakta ve kolaylıkla betona sirayet ederek betonun rutubetlenmesine neden olmaktadır.

Ancak şap kurutma cihazı ile kurutma işlemi gerçekleştirilirse şap derinlemesine kurutulabileceği gibi ilerleyen dönemlerde hiçbir şekilde rutubetlenme sorunu ile karşı karşıya kalınmayacaktır.

Şap kurutma cihazı ile hassas ve kontrollü bir şekilde kurutma işlemini gerçekleştirebilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Bu hususların başında cihazın kurutma yapılacak alana uygun kapasiteye sahip olması gelmektedir.

Şap kurutma cihazlarının kapasiteleri sahip oldukları depo büyüklükleri ile ölçülmektedir. Cihazlar şap üzerinde bulunan nemi suya dönüştürmekte ve depolarında hapsetmektedir.

Depoları dolduğu anda kurutma işlemini durdurmakta ve depolarının boşaltılıp içlerinin temizlenmesi sonrasında tekrar çalışmaktadırlar.

Bu sebeple şap kurutma işleminin hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapılabilmesi için alanın büyüklüğüne uygun bir şekilde depoya sahip olunması gerekmektedir.

Aksi takdirde cihazı kontrol için bir personel gereksinimi ortaya çıkacak ayrıca deponun sık sık dolmasından dolayı vakit kaybı yaşanacaktır.

Fabrika şap kurutma cihazı bu sebeple depo olarak geniş bir iç hacme sahip olmalıdır.

Özellikle bu tarz güneş ışığının içeriye girmesi zor olan alanlarda çok sıkı bir kurutma işlemine ihtiyaç olacağından dolayı hacim olarak geniş bir kurutma cihazının alınması çok daha sağlıklı bir kurutma işleminin yapılamasını sağlayacaktır.

Şap kurutma cihazlarının kullanımı sırasında dikkate alınması gereken bir diğer husus ise cihazın fabrika gibi geniş yerlerde tek seferde kurutma yapabilecek uygun bir alana konumlandırılması işlemidir.

Bu şekilde şap eşit uzaklıktan, eşit sıcaklıkta ve eşit zaman içerisinde kurutulabilecektir. Eğer cihazı böylesine bir alana konumlandırabilmek mümkün olmuyorsa alan belirli parçalara bölünmeli ve o şekilde kurutma işlemi gerçekleştirilmelidir.

Ancak parçalara bölünen alanda eşit bir şekilde kurutulmalıdır. Bir parça diğer parçadan çok daha fazla ya da daha az kurutulmamalıdır.

Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda yetersiz kurutulan alanlarda bulunan nem zamanla tüm şap atılmış olan alanı etkisi altına alacak ve alanın tamamının çok kısa bir sürede nemlenmesine neden olarak üzerine hiçbir şekilde farklı bir uygulama yapılmasına izin vermeyecektir.

Fabrika şap kurutma işlemi sırasında kontrollü ve hassas olunduğu kadar hızlı da olunmalıdır. Şap kurutma işlemine ilk şap atılan alandan son şap atılan alana doğru kurutma işleminin yapılması en uygun kurutma yöntemi olarak kabul görmüş bir yöntemdir.

Şap su içerisinde çok çabuk bir şekilde çözündüğünden dolayı, kurutma işlemini şap atım işleminin hemen ardından yapmak en sağlıklı uygulama olacaktır.

Şap kurutma uygulamasının bekletilmesi halinde kaybedilen her anda şapı kurutmak daha zor olmakta ve şap atıldığı betona zarar vermektedir.

#fabrikaşapkurutma #şapkurutma #fabrikaşapnemkurutma #fabrikaşapkurutmacihazı

FABRİKA ŞAP KURUTMA